Covid-19
GEO | ENG
სამედიცინო პერსონალი > ნატალია გოგუაძე
ნატალია გოგუაძე
შინაგანი სნეულებათა სპეციალისტი /ამბულატორიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
გამოცდილება
  • 1994-1999 წწ. სამედიცინო კონცერნი ”კურაციო” შინაგანი მედიცინის სპეციალისტი.
  • 1992-2007 წწ. ლექტორი შინაგანი მედიცინაში - თბილისის # 2 სამედიცინო სკოლა #2.
  • 2007 წლიდან - გაეროს ექიმი. უფლებამოსილი ექიმი გერმანიის, ბელგიის, ნიდერლანდების, ესტონეთის, აშშ და სხვა საელჩოებისთვის.
  • 2010 წლიდან - OGUK ექიმი.
განათლება და ტრენინგები
  • 1992: ექიმი-თერაპევტი, შინაგანი მედიცინა, დიპლომი. ტარტუს უნივერსიტეტი სახელმწიფო სერთიფიკატი შინაგან მედიცინაში # 004112 ნატალია ფლობს სახელმწიფო სერტიფიკატს შინაგან მედიცინაში, BLS და ACLS სერტიფიკატებს, ასევე, 2013 წლიდან დღემდე ATLS სერტიფიკატს.
  • გარდა ამისა, გავლილი აქვს მომზადება სხვადასხვა სფეროში, მაგ.: ინდუსტრიული ჰიგიენის ფუნდამენტური პრინციპები, შრომის მედიცინის ფუნდამენტური პრინციპები, კვების უვნებლობისა და HACCP პრაქტიკა, OSHA, BAT, სამუშაო ადგილის ჯანმრთელობის ზედამხედველობა და ა.შ.
  • დაამთავრა რეზიდენტურა კარდიოლოგიაში წინამძღვრიშვილის სახელობის კარდიოლოგიის ინსტიტუტში და ბირმინგენის უნივერსიტეტში შრომითი მედიცინის სერთიფიკატი, ასევე სამედიცინო პრაქტიკის ადმინისტრირების კურსი, რომელიც ჩატარდა საქართველოს უნივერსიტეტში, თბილისი-სკრანტონის ჯანმრთელობის მენეჯმენტის და განათლების პარტნიორობის ფარგლებში.
  • ნატალია 1999 წლიდან არის - ბრითიშ პერტროლიუმი საქართველოში პროექტის უფროსი სამედიცინო ოფიცერი, 2007 წლიდან გაეროს, ხოლო 2010 წლიდან OGUK ექიმი. ასევე, უფლებამოსილი ექიმი გერმანიის, ბელგიის, ნიდერლანდების, ესტონეთის, აშშ და სხვა საელჩოებისათვის.
  • მომზადება აქვს გავლილი სხვადასხვა სფეროში, როგორებიცაა: ინდუსტრიული ჰიგიენისა და შრომის მედიცინის ფუნდამენტური პრინციპები, კვების უსაფრთხოება და HACCP პრაქტიკა, OSHA (Occupationa Safety and Health Administration), სამუშაო ადგილის ჯანმრთელობის ზედამხედველობა და ა.შ.
ბიოგრაფია

1999 წლიდან დღემდე მუშაობს სამედიცინო ცენტრში MediClubGeorgia, როგორც შინაგანი მედიცინის სპეციალისტი, ხელმძღვანელობს ამბულატორიულ დეპარტამენტს და არის უფროსი სამედიცინო ოფიცერი (CMO) კომპანია ბრითის პეტროლიუმისთვის საქართველოში. მისი მოვალეობებია დასავლური სტანდარტის შინაგანი მედიცინის უზრუნველყოფა და ადმინისტრირება; სტაციონარული მკურნალობა. სამედიცინო შემთხვევის მენეჯმენტი MCG- სა და სხვა კლინიკებში საქართველოში. გადაუდებელი შემთხვევების მართვა დისტანციურ ადგილებში, ქვეყნის და ქვეყნის გარეთ სამედიცინო ევაკუაციის მართვა, 20 წელზე მეტი ხნის მჭიდრო თანამშრომლობა ISOS-თან. ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კომპანიების პროექტებისთვის დისტანციური სამუშაო ადგილების ადგილზე კლინიკების დაარსება და მართვა (მაგ. McConnell Dowel, BTC, SCPX და ა.შ.). ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის ცოდნა და ინფორმირებულობა საქართველოს ტერიტორიაზე, 20 წლიანი მჭიდრო თანამშრომლობა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან და ეპიდ სიტუაციციის შესახებ კონტრქტრორი ორგანიზაციების ინფორმირებულობა და შესაბამისი რეკომენდაციების მიცემა.

ლოგისტიკური დიზაინი და სამედიცინო გადაუდებელ სიტუაციებში მოქმედების გეგმის შემუშავება. შრომის ჯანმრთელობის სერვისები. წინასწარი დასაქმება, პერიოდული, პოსტ – ავადმყოფობის, ჯანმრთელობის სკრინინგი. სამუშაო ადგილის რისკის შეფასება, ჰიგიენის გამოკვლევები, ჯანმრთელობის სხვადასხვა მეთვალყურეობა, მაგ. კანის, სმენის და ა.შ. ნარკოტიკისა და ალკოჰოლის ტესტირება, ტრენინგები და სემინარები სურსათის უვნებლობის, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანმრთელობის ცოდნის ამაღლების საკითხებში.

ზოგადი უსაფრთხოების და COVID-19 პრევენციისა და უსაფრთხოების ტრენინგები სხვადასხვა კომპანიის თანამშრომლებისთვის, COVID-19 სამედიცინო გადაუდებელ სიტუაციებში მოქმედების გეგმის შემუშავება, COVID-19 ტრაჟის მენეჯმენტი, მკაცრი იზოლირების ობიექტის (ე.წ. საკარანტინო) დიზაინი და მენეჯმენტი.