www.mcg.ge
GEO | ENG
სერვისები > ამბულატორიული მომსახურება > ენდოკრინოლოგია

სამედიცინო ცენტრ “მედიქლაბჯორჯიას” ენდოკრინოლოგიური სამსახური ახორციელებს პაციენტთა ამბულატორიულ მიღებას სხვადასხვა ენდოკრინული პათოლოგიებით. “მედიქლაბჯორჯია” აღჭურვილია მაღალი ხარისხის თანამედროვე აპარატურითა და ბოლო თაობის ანალიზატორებით, რაც ლაბორატორიული კვლევების სრული სპექტრის ჩატარების შესაძლებლობას იძლევა.

ენდოკრინოლოგიური სერვისი მოიცავს ენდოკრინული და მეტაბოლური დაავადებების მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის სრულ სპექტრს.

“მედიქლაბჯორჯიას” ენდოკრინოლოგიური სამსახური პაციენტებს შემდეგ სერვისებს სთავაზობს:

  • ენდოკრინული სისტემისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოვლენილი დაავადებების მკურნალობა და მონიტორინგი;
  • შაქრიანი დიაბეტის მკურნალობა და მონიტორინგი;
  • ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების მკურნალობა და მონიტორინგი;
  • სიმსუქნისა და ჭარბი კვების სხვა სახეების მკურნალობა და მონიტორინგი;
  • მეტაბოლური დარღვევების მკურნალობა და მონიტორინგი;
  • სხვა ენდოკრინული ჯირკვლების ავადმყოფობების მკურნალობა და მონიტორინგი.
ქეთევან ხითარიშვილი
ენდოკრინოლოგი
ნინო დოლიძე
ენდოკრინოლოგი
ნინო ხელაძე
ბავშვთა ენდოკრინოლოგი