პედიატრია

სამედიცინო ცენტრ “მედიქლაბჯორჯიას” პედიატრიული სამსახური ახორციელებს 0-18 წლის ასაკის ამბულატორიული და ჰოსპიტალიზებული პაციენტის მოვლას, უზრუნველჰყოფს ბავშვის ნორმალურ ფიზიკურ, მენტალურ და ემოციურ განვითარებას პრენატალური ასაკიდან ზრდასრულობამდე. მედიქლაბჯორჯიაში პედიატრის  მომსახურება მჭიდროდაა დაკავშირებული დიაგნოსტიკურ მომსახურებასთან, ისევე როგორც სხვა ამბულატორიულ თუ სტაციონარულ მომსახურებებთან.

პედიატრიული სამსახურის სერვისები:

·         პედიატრის ამბულატორიული კონსულტაცია;

·         პედიატრის სატელეფონო კონსულტაცია;

·         ჯანმრთელი  ბავშის ასაკობრივი მონიტორინგი;

·         ვაქცინაცია/იმუნიზაცია;

·         ვიწრო სპეციალისტის კონსულტაციის ორგანიზება და კოორდინირება;

·         პედიატრის ბინაზე ვიზიტი სამუშაო და არასამუშაო საათებში;

·         პაციენტის მართვა გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში;

·         ჰოსპიტალიზებული პაციენტის მართვა თერაპიულ განყოფილებაში;

·         ჰოსპიტალიზებული პაციენტის მართვა კრიტიკული და ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში;

·         ბავშვთა ქირურგიული მომსახურება.


ჯანმრთელი ბავშვის პატრონაჟი ხორციელდება შემდეგი სქემით:

· ახალშობილის შეფასება დაბადებიდან 24-48 საათის განმავლობაში და განმეორებითი შეფასება    სამშობიაროდან გაწერისას;

· გეგმიური ვიზიტი:

o   1კვირის ასაკში

o   1თვის ასაკში

o   2 თვის ასაკში

o   3 თვის ასაკში,

o   4 თვის ასაკში

o   6თვის ასაკში

o   9თვის ასაკში

o   12თვის ასაკში

o   15თვის ასაკში

o   18თვის ასაკში

o   2 წლის ასაკში

o   3წლის ასაკში

o   4წლის ასაკში

o   5-6 წლის ასაკში

· თითოეული ვიზიტისათვის შემუშავებულია სპეციალური ფორმა, სადაც ფიქსირდება ინფორმაცია ბავშვის ფიზიკური განვითარების,    ჩატარებული ვაქცინაციების და სხვა მნიშვნელოვანი    მოვლენების შესახებ;

· სმენის, მხედველობის, ქოლესტერინის, არტერიული წნევის მონიტორინგი ასაკობრივად ან ინდივიდუალური რისკის გათვალისწინებით.

ვიზიტის დანიშვნა ექიმთან
სამედიცინო პერსონალი
ინფორმაცია მნახველისათვის
სიახლეები
კონტაქტი